Overlijden

Overlijden

Na een overlijden kan het voorkomen, dat erven aan het ontruimen van een woning beginnen, zonder te kunnen overzien hoeveel werk en tijd (tijdens kantooruren) het in beslag neemt. Vaak kunnen erven er niet meer dan een paar weekenden aan besteden. Soms wonen ze ver weg of weten ze gewoon niet goed hoe een en ander zo efficiënt mogelijk aan te pakken. Het arbeidsintensieve karakter van het respectvol leegruimen van een woning wordt nogal eens onderschat.

In een testament is over het algemeen een executeur testamentair benoemd. Deze heeft tot taak de nalatenschap zo goed mogelijk conform het testament uit te voeren en dus ook de roerende zaken te verdelen en/of te verkopen of anderszins van de hand te doen.

Omdat iedere situatie anders is, is mijn dienstverlening maatwerk. In geval van overlijden geldt dat degene die is overleden, een heel leven heeft gezorgd, gekoesterd, bewaard en verzameld. Dit vraag om zorgvuldigheid. De vertrouwensbasis is dan ook belangrijk.

Eerste Gesprek

In een eerste gesprek, liefst in de woning van de overledene, geef ik graag een uitgebreid advies over de aanpak. Vervolgens kan ik, conform uw wensen, meer of minder werkzaamheden voor mijn rekening nemen. Bij het afwikkelen van de roerende zaken van een boedel hoort een inventarisatie. Een taxatierapport kan hiervoor als basis dienen. Desgevraagd schakel ik erkende taxateur(s) voor u in. Aan de hand van een taxatierapport kunt u besluiten wat de bestemming van diverse zaken zal zijn.

Als er, om welke reden dan ook, geen interesse is voor bepaalde belangrijke zaken van de inboedel, dan komen veilinghuizen, venduhuizen, antiquariaten (boeken, munten, postzegels), goede doelen, kringloop etc. in aanmerking. Uiteraard organiseer ik alles voor u, inclusief transport. Ook het vervoer van de wèl gewenste zaken kan ik regelen.

Mocht restauratie van bijvoorbeeld meubels of schilderen nodig zijn, dan kan ik advies geven over betrouwbare restaurateurs. Ten slotte resteren er meestal nog genoeg roerende zaken, waarover ik onderhandel met diverse, soms gespecialiseerde opkopers uit mijn netwerk. Uiteindelijk krijgt u de woning veegschoon opgeleverd.

Als u naast het afwikkelen van de roerende zaken nog andere diensten wenst, zoals het regelen van de administratie (opzeggen van abonnementen, ordenen van papieren), behoort ook dat tot de mogelijkheden. Voor de successieaangifte of bijvoorbeeld de verkoop van het betreffende pand, kan ik bemiddelen in het vinden van de juiste personen hiervoor.

Bij een opdracht sluit ik met de executeur een overeenkomst, waaruit blijkt dat de in het testament genoemde erven instemmen met de opdracht aan mij.