Kosten

Kosten

Het tarief voor mijn werkzaamheden bedraagt €60,- per uur, excl. BTW. Ik ben zelfstandig gevestigd en onafhankelijk van derden, met wie ik onderhandel.

Ik koop geen goederen in, om ze later, op een ‘juist’ moment weer van de hand te doen. Alle onkosten (verhuizers etc.) worden rechtstreeks doorberekend aan de opdrachtgever. Alle opbrengsten worden direct op de rekening van de erven c.q. de eigenaren gestort. Zo blijft alles voor iedereen transparant.